PHẦN 2: GÓI HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP: Miễn tiền thuế mặt bằng (Business Rate)

Bài viết do bạn Hoang Gia Hai Hoang đang sống tại London chia sẻ các chính sách của chính phủ Anh trong đợt dịch Covid-19.

Dưới đây là các phần đã được Hoang chia sẻ :

PHẦN 1: Quyền lợi của người lao động (thợ) trong Chương trình Hỗ trợ Duy trì Việc làm của Chính phủ do ảnh hưởng của Coronavirus (Coronavirus Job Retention Scheme)

PHẦN 2: GÓI HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP: Miễn tiền thuế mặt bằng (Business Rate)

PHẦN 3: GÓI CỨU TRỢ DOANH NGHIỆP – Khoản trợ cấp không hoàn lại (cash grant) £10,000 hoặc £25.000

PHẦN 4: TRỢ CẤP TỔNG HỢP (UNIVERSAL CREDIT)

A. Miễn tiền thuế mặt bằng: Chính sách ưu đãi này tương đối dễ hiểu và được áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp (chủ) có mặt bằng kinh doanh. Theo đó, khoản tiền thuế mặt bằng (business rate, tiền rate, tiền rây) mà chủ vẫn phải trả hàng tháng cho hội đồng địa phương (local council) sẽ được miễn hoàn toàn trong năm tài chính 2020/21 nghĩa là từ tháng 4/2020 đến hết tháng 3/2021.

Đọc Thêm:  Cộng đồng Việt cẩn thận với các tin sai lệch về virus corona trên mạng

a. Doanh nghiệp sẽ không cần phải nộp đơn xin khoản miễn thuế này. Hội đồng địa phương sẽ có trách nhiệm tiến hành thủ tục giấy tờ để áp dụng chính sách này.

b. Nếu doanh nghiệp thường trả tiền business rate qua hình thức Direct Debit (tự động trừ tiền hàng tháng từ tài khoản doanh nghiệp), Hội đồng sẽ dừng thu khoản Direct Debit này từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021. Doanh nghiệp không nhất thiết phải hủy Direct Debit với ngân hàng.

c. Nếu doanh nghiệp thường trả tiền business rate theo hình thức chuyển khoản thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện giao dịch ngân hàng này từ tháng 4/2020.

d. Hội đồng Địa phương sẽ gửi hóa đơn (bill) tiền thuế mặt bằng cho doanh nghiệp để thể hiển khoản miễn thu này.

Đọc Thêm:  Việt Nam-Vương quốc Anh trao đổi hợp tác thương mại và năng lượng

e. Nếu doanh nghiệp nhận được bill trước khi có chính sách miễn thuế thì Hội đồng sẽ gửi một bill mới sửa đổi để thể hiện khoản miễn thu này

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chính sách này chỉ áp dụng cho mặt bằng đang được sử dụng (không tính mặt bằng phải đóng cửa do dịch). Nghĩa là nếu anh chị nào sở hữu mặt bằng kinh doanh (shop) nhưng bỏ trống trong thời gian từ 4/2020 đến 3/2021 thì vẫn phải trả tiền thuế mặt bằng như bình thường trong khoảng thời gian bỏ trống đó. Ví dụ, shop có hoạt động kinh doanh từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020 và sau đó bỏ trống đến tháng 3/2021 thì tiền thuế sẽ chỉ được miễn cho khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020

Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.