Form xin Business Grant của gần 100 council tại Vương Quốc Anh

Chính phủ Anh đã thông báo sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tặng tiền (Business Grant) không hoàn lại trong đại dịch Covid-19 này. Số tiền các doanh nghiệp được nhận từ £10k tới £25k. Dưới đây là danh sách các tờ Form online để các anh chị chủ shop điền và gửi lại cho council và nhận khoản tiền Business Grant này.
Danh sách do chị Oanh Le OD chia sẻ cho cộng đồng, NuocAnh xin được tổng hợp lại ở đây. Hàng ngày NuocAnh sẽ update thêm danh sách, nên anh chị quay lại kiểm tra hàng ngày nhé:

ADUR AND WORTHING
EMAIL
https://www.adur-worthing.gov.uk/coronav…/business-support/…

ARUN
ĐIỀN FORM
https://www.arun.gov.uk/coronavirus-business-rates-informat…

ASHFIELD
https://www.ashfield.gov.uk/…/grants-for-businesses-affect…/

BARKING AND DAGENHAM
Council sẽ tự liên lạc
https://www.lbbd.gov.uk/chancellors-spring-budget-2020-and-…

BASETLAW
Điền form
https://www.bassetlaw.gov.uk/…/help-for-businesses-during-…/

BARNET
Chưa có update
https://www.barnet.gov.uk/…/business-and-em…/covid-19-advice

BEXLEY
Điền form
https://www.bexley.gov.uk/…/covid-19-application-business-r…

BIRMINGHAM
https://www.birmingham.gov.uk/…/support_for_businesses_due_…

BOLTON
điền form
https://selfserve.bolton.gov.uk/CitizenPortal/Form.aspx…

BRAINTREE
COUNCIL SẼ GỞI THƯ VỀ SHOP
https://www.braintree.gov.uk/…/advice_an…/1273/coronavirus/3

BRENT
điền form
https://discountreviews.co.uk/OnlineAppl…/Introduction.aspx…

BRENTWOOD
chưa update
https://www.brentwood.gov.uk/index.php?cid=1877

BRIGHTON
https://new.brighton-hove.gov.uk/…/covid-19-support-busines…

BROXBOURNE
Điền form
https://www.broxbourne.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-adv…/4…

BROMLEY
https://forms.liberata.com/bu…/covid19-grant-request/bromley
Điền form

BROXTOWE
điền form
https://selfservice.broxtowe.gov.uk/renderform.aspx…

CAMDEN
https://www.camden.gov.uk/government-support-grants-for-bus…

Đọc Thêm:  Anh dùng tiền có hình Vua Charles III từ năm 2024

CARLISLE
https://www.carlisle.gov.uk/…/Guidance-Released-for-Covid-1…

CITY OF LONDON

https://www.cityoflondon.gov.uk/…/covid-19-advice-for-busin…
Council sẽ liên lạc với những cơ sở kinh doanh

CHELMSFORD
3 THÁNG 4 MỚI CÓ FORM
https://www.chelmsford.gov.uk/…/coronavirus-guidance-for-b…/

CHICHESTER
https://www.chichester.gov.uk/businessratesmarch2020

COLCHESTER
Council đang liên lạc với doanh nghiệp
https://www.colchester.gov.uk/…/government-general-busine…/…

CROYDON
Email cho council
https://www.croydon.gov.uk/…/co…/business-support-and-advice

DACORUM
https://www.dacorum.gov.uk/…/business…/business-rates-relief

EALING
chưa update
https://www.ealing.gov.uk/…/coronavi…/2670/help_for_business

EAST CAMBRIDGESHIRE
Council sẽ tự liên lạc

https://www.eastcambs.gov.uk/bu…/covid-19-support-businesses

EAST HERTORDSHIRE https://www.eastherts.gov.uk/…/coronavirus-he…/covid19-grant

ELMBRIDGE
https://www.elmbridge.gov.uk/news/support-for-businesses/

ENFIELD
Council sẽ update ngày 30/3
https://new.enfield.gov.uk/…/covid-19-guidance-for-employe…/

EPPING FOREST
CHƯA UPDATE
https://www.eppingforestdc.gov.uk/…/government-financial-a…/

GREENWICK
Council sẽ tự liên lạc
https://www.royalgreenwich.gov.uk/…/business_rates_and_coro…

GUILDFORD
Email cho Council
https://www.guildford.gov.uk/…/23…/Business-rate-payers-help

HARINGEY
Council bảo sẽ tự liên lạc với cơ sở bạn nếu bạn được trong chính sách này . Hoặc bạn email để kiểm tra [email protected]

HAMMERSMITH AND FULHAM

https://www.lbhf.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-advice-and-s…
Email cho Council bank account detail và business rate

HARLOW
https://www.harlow.gov.uk/coronavirus/businesses

HARROW
https://www.harrow.gov.uk/coro…/support-businesses-employers

HASTING
https://www.hastings.gov.uk/my-council/covid19/businesses/…/

HACKNEY
https://hackney.gov.uk/support-for-business

HILLINGDON
Chưa update
https://archive.hillingdon.gov.uk/…/Budget-2020-rates-annou…

HORSHAM
https://www.lgss-revs-bens.com/horsham/business-rates/

HOUNSLOW
Điền form
https://www.hounslow.gov.uk/…/government_announcement_to_su…

ISLINGTON

https://www.islington.gov.uk/bus…/coronavirus-and-businesses

KENSINGTON
Chưa được update
https://www.rbkc.gov.uk/…/coronavirus-advice-businesses-and…

KINGSTON UPON THAMES
gởi email cho council
https://www.kingston.gov.uk/…/h…/1748/covid-19_coronavirus/4

LAMBETH
Council tự liên lạc
https://www.lambeth.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-informati…

LEWISHAM
https://lewisham.gov.uk/…/coronavirus-covi…/business-support

LEWES EASTBOURNE
https://www.lewes-eastbourne.gov.uk/…/…/help-for-businesses/

MALDON
https://www.maldon.gov.uk/…/business/9260/business_support/5

MANSFIELD
ĐIỀN FORM
https://www.mansfield.gov.uk/emerge…/coronavirus-covid-19/3…

MERTON
Council chưa có form. Từ 15/4 mà Council vẫn chưa liên lạc thì chủ động liên lạc với họ.
https://news.merton.gov.uk/…/…/26/covid-19-business-support/

Đọc Thêm:  PHẦN 1: Quyền lợi của người lao động (thợ) trong Chương trình Hỗ trợ Duy trì Việc làm của Chính phủ do ảnh hưởng của Coronavirus (Coronavirus Job Retention Scheme)

MOLE VALLEY
https://www.molevalley.gov.uk/index.cfm…

MID SUSSEX
https://www.grantapproval.co.uk/

NEWARK AND SHEDWOOD
https://www.newark-sherwooddc.gov.uk/…/financialsupportfor…/

NEWHAM
https://www.newham.gov.uk/…/Coronavirus-COVID-19-Business-S…

NORTH HERTORDSHIRE
điền form
https://www.north-herts.gov.uk/…/coronavirus-help-businesses

NORTHAMPTON
Council tự liên lạc
https://www.northampton.gov.uk/…/coronavirus-information-…/2

NOTTINGHAM CITY
https://www.nottinghamcity.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-up…

REDBRIDGE
Chờ Council liên lạc hoặc điền form và gởi cho họ
https://www.redbridge.gov.uk/…/coronavirus-government-busi…/

REIGATE BANSTEAD
điền form
https://www.reigate-banstead.gov.uk/…/supporting_our_local_…

RICHMOND
điền form
https://www.richmond.gov.uk/…/business_rates_budget_stateme…

ROCHFORD
Điền form
https://www.rochford.gov.uk/business-rates-support-during-c…

ROTHER
điền form
https://www.rother.gov.uk/busin…/information-for-businesses/

RUSHCLIFFE

https://rbpbusiness.org.uk/…/1347-covid-19-guidance-for-emp…

SOUTH KESTEVEN
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

SOUTHWALK
ĐIỀN FORM

https://www.southwark.gov.uk/…/covid-19-support-and-informa…

SHEFFIELD
Điền form
https://www.sheffield.gov.uk/…/apply-for-business-support-g…

ST ALBANS
https://www.stalbans.gov.uk/…/help-business-during-covid-19…

STEVENAGE
điền form
http://www.stevenage.gov.uk/news-and-events/news/227884/

STOCKPORT
https://www.stockport.gov.uk/…/small-business-grant-funding…

SUNDERLAND
điền form
https://www.sunderland.gov.uk/…/COVID-19-Business-Rates-Gra…

SUTTON
Doanh nghiệp e mail cho Council với thông tin Bank và thông tin của business rate. Hoặc chờ họ liên lạc

https://www.sutton.gov.uk/…/he…/2078/covid-19_coronavirus/14

THREE RIVER
ĐIỀN FORM
https://www.threerivers.gov.uk/…/coronavirus-business-suppo…

WANDSWORTH
Council đã liên lạc với doanh nghiệp để lấy thông tin
https://www.wandsworth.gov.uk/…/covid-19-support-for-busin…/

WATFORD
điền form
https://www.watford.gov.uk/…/10…/coronavirus_support_pages/5

WAVERLEY
điền form
https://www.waverley.gov.uk/businessratesgrants

WALTHAM FOREST
https://walthamforest.gov.uk/…/coronavirus-covid-19-advice-…

WELWYN CITY AND HATFIELD
https://www.welhat.gov.uk/coronavirus/business-rates

WEALDEN
điền form
https://my.wealden.gov.uk/en/AchieveForms/…

WEST BERKSHIRE
COUNCIL SẼ LIÊN LẠC
https://info.westberks.gov.uk/coronavirus-business

WEST SUSSEX
http://www.businesswestsussex.co.uk/417-covid-19-business-s…

WEST SUFFOLK
https://www.westsuffolk.gov.uk/…/covid-19-support-for-busin…

WOKING
https://www.wokingworks.com/business/coronavirus

UTTLESFORD
chưa update
https://www.uttlesford.gov.uk/…/Coronavirus-Covid-19-latest…

Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.