Home Nga cảnh báo Anh về ‘hậu quả nguy hiểm’ British Ambassador to Russia Deborah Bronnert arrives at the Russian Foreign Ministry headquarters in Moscow

British Ambassador to Russia Deborah Bronnert arrives at the Russian Foreign Ministry headquarters in Moscow

Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.