Home Nga mở rộng danh sách ‘không thân thiện’ Some of the 30,000 gallons of fuel spilled by a vessel named The Arabian is caught on the shore near Old Navy Base in George Town

Some of the 30,000 gallons of fuel spilled by a vessel named The Arabian is caught on the shore near Old Navy Base in George Town

Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.