Bên trong đồng hồ Big Ben

Từng bộ phận của đồng hồ Big Ben được sắp xếp với nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo chạy gần như chính xác từng giây suốt hơn 100 năm kể từ khi xây dựng.

Đọc Thêm:  Nga không kỳ vọng về quan hệ với Anh dưới thời Liz Truss
Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.