Home Anh chọn tân thủ tướng vào tháng 9 British Prime Minister Boris Johnson leaves the 10 Downing Street in London, United Kingdom, on July 6, 2022.

British Prime Minister Boris Johnson leaves the 10 Downing Street in London, United Kingdom, on July 6, 2022.

Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.