an-do-covid-19-16-2513-1608549088-1

Kiểm tra thân nhiệt tại ga tàu ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 19/12. Ảnh: AFP.
Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.
Kiểm tra thân nhiệt tại ga tàu ở Mumbai, Ấn Độ, hôm 19/12. Ảnh: AFP.