65768-6869-1608466418

Biển báo yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố thủ đô Brussels, Bỉ, ngày 16/10. Ảnh: Reuters.
Trang tin tức dành cho người Việt tại Anh Quốc. Hãy share ngay cho cộng đồng người Việt tại Anh Quốc để cập nhật tin mới về luật pháp, cuộc sống, nghề nails.
Biển báo yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố thủ đô Brussels, Bỉ, ngày 16/10. Ảnh: Reuters.